Motorcycle Collection

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหนังส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นหนัง PVC (polyvinyl chloride) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งาน เป็นหนังที่มีคุณภาพมาตรฐานทั่วไป ส่วนใหญ่นิยมใช้หุ้มเบาะมอเตอร์ไซค์ ลำโพง เป็นต้น อีกทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายลวดลาย หลากหลายรุ่น หลากหลายเฉดสี รวมถึงลายที่ตรงกับรุ่นรถมอเตอร์ไซค์ของคุณอีกด้วย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติความแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาได้ง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงถึง 5 ปี

Catalog

Auto & Moto 3